Protocol bij betalingsachterstand

Wat is een betaalachterstand?

U heeft een betaalachterstand zodra u een premienota niet hebt betaald of als deze niet van uw rekening kon worden afgeschreven.

Wat betekent een betaalachterstand?

Wij informeren u als u de premienota niet op tijd betaalt door middel van twee herinneringen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via 079-3681344. We helpen u graag bij het vinden van een passende oplossing. U kunt bijvoorbeeld een betalingsregeling met ons afspreken. Na twee herinneringsbrieven volgt een aanmaningsbrief. Na de gestelde termijn in de aanmaningsbrief wordt de openstaande premienota uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Hieraan zijn wettelijk vastgestelde incassokosten verbonden. Deze zijn voor uw rekening. Laat daarom een betaalachterstand niet liggen tot de aanmaningsbrief. De incassokosten maken uw betaalachterstand onnodig groter. Let op! Conform de polisvoorwaarden vervalt ook de dekking en het recht op schadevergoeding als de vordering wordt overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder!

Betalen via automatische incasso

Door te kiezen voor betalen via automatische incasso betaalt u op tijd en voorkomt u aanmaningen. Via het machtigingsformulier geeft u ons toestemming om premienota's automatisch van uw rekening af te schrijven. Hierdoor hoeft u zelf niets meer te doen en hebt u geen omkijken meer naar uw betalingen. Een machtigingsformulier kunt u opvragen door een email te sturen naar info@bossenverzekering.nl

Hulporganisaties

Vaak is niet het gebrek aan geld, maar schaamte de grootste drempel bij het oplossen van betaalachterstanden en schulden. Misschien helpt het om te weten dat u niet alleen staat. Het kan iedereen overkomen. Schulden nemen sneller af als er schuldhulpverlening wordt geaccepteerd. Soms kunt u ook terecht bij de gemeente van uw woonplaats. Op geldfit.nl kunt u een financiële fitheidtest doen. De test is anoniem en kosteloos. U hoeft geen persoonlijke gegevens in te vullen en de antwoorden niet opgeslagen voor andere doeleinden. De Nederlandse Schuldhulp Route biedt ook veel informatie over het voorkomen én oplossen van schulden.