Verzekering

Als boseigenaar draagt u zorg voor een waardevol stuk natuur. Door goed bosbeheer beperkt u de risico's, maar uitsluiten kunt u ze niet. Daarom kiest u voor een complete verzekering, toegesneden op uw situatie en behoeften en tegen de laagste premies.

Die bossenverzekering op maat vindt u bij OBV, al ruim een eeuw specialist in het verzekeren van bossen. Met onze uitgebreide kennis en ervaring adviseren wij u bij de keuze voor het juiste pakket en regelen wij een vlotte, zorgeloze schadeafhandeling als dat aan de orde is. Want schade voorkomen kunnen wij niet, maar verzekeren is onze specialiteit.

Brand, storm, ijzel-/sneeuwdruk en aansprakelijkheid

U kunt bij ons terecht voor een compleet verzekeringspakket tegen brand, storm en ijzel-/sneeuwdruk. Dit verzekeringspakket dekt schade als direct gevolg van het geheel of gedeeltelijk teloorgaan van bos door brand, storm of ijzel/sneeuwdruk.

Kiezen

De basisverzekering Brand dekt minimaal de kosten voor herbebossing, maar kan worden aangevuld met een aantal opties, toegespitst op uw eigen wensen en eisen. U kunt kiezen voor een uitgebreide dekking, tot maximaal 50% van het totaal verzekerde bedrag. Hiermee zijn ook opruimingskosten en de kosten van herstelplannen gedekt. Deze uitgaven worden bij calamiteiten nogal eens over het hoofd gezien.

Meer dan 50 ha

Speciaal voor boseigenaren die een oppervlakte groter dan 50 hectare bij OBV onderbrengen, is er een mogelijkheid eigen risico in te bouwen, variërend van € 2.500,= tot € 7.500,=. Ook stormschade kan worden meeverzekerd. Deze verzekering dekt ten minste de kosten van herinplant. De verzekering tegen ijzel- en sneeuwdrukschade dekt de opruimingskosten van takken op van wegen en paden.

Aansprakelijkheid

Vanaf 1 januari 2012 kunnen particuliere boseigenaren in Nederland via OBV een bossenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Met deze speciale aansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen het risico van financiële schade doordat bijvoorbeeld bezoekers aan uw bospercelen en passanten u aansprakelijk stellen voor geleden schade die is gerelateerd aan uw bosopstanden. Met ingang van 1 januari 2017 biedt OBV een aansprakelijkheidsverzekering voor NSW B.V.'s, verenigingen en stichtingen.

Schade-uitkering en onze voorwaarden

Bij brand wordt de schade snel en deskundig door een onafhankelijke taxateur namens OBV vastgesteld. OBV bepaalt de schade-uitkering uit het waardeverschil van de bosopstand vóór en onmiddellijk na de brand, rekening houdend met de restwaarde. In alle gevallen wordt de werkelijk geleden schade uitgekeerd met een minimum van de herbebossingskosten.

Bij schade aan het bos door storm bepaalt een taxateur het schadepercentage. Schade vanaf meer dan 20% wordt uitgekeerd.

Bij schade door ijzel en/of sneeuwdruk worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed, tot een maximum van het verzekerd bedrag.

De schadevaststelling gebeurt aan de hand van het verzekeringsreglement.

De schadebehandeling in geval van de aansprakelijkheidsverzekering is uitbesteed aan de SOM als risicodrager van deze dekking. Dit gebeurt aan de hand van het verzekeringsreglement Aansprakelijkheidsverzekering AVBOS.

Korting

OBV garandeert de laagste premies mét de beste dekking. Landgoedeigenaren en grote boseigenaren die over een totale oppervlakte van meer dan 500 hectare beschikken, krijgen bij OBV een korting van 10% op de basispremie brand. Daarnaast kan de korting bij de keuze voor een eigen risico oplopen tot 30% en is er een combinatiekorting voor brand- en stormschade van 30%.

Maatwerk

Wij verzekeren bossen voor heel verschillende eigenaren. Of het nu gaat om een recreatiebedrijf, een gemeente of een particulier landgoed of bos; als specialist in bossenverzekering bieden wij maatwerk. En dat doen wij met de grootste zorgvuldigheid voor nu zo'n 1.400 boseigenaren met gezamenlijk circa 46.000 hectare bos. Hieronder een overzicht van de categorieën van onze klanten en het verzekerde oppervlakte.

  • Particulieren 65%
  • Gemeenten 20%
  • Natuurbeschermingsorganisaties 7%
  • Recreatie 6%
  • Agrariërs 2%

Wensen per doelgroep

Wij spelen met een gericht doelgroepenbeleid in op uw verzekeringsbehoeften. Klik hieronder om te ontdekken wat dat betekent voor uw specifieke situatie.

Particulieren

Als kleinere boseigenaar hebt u de behoefte om volledig en adequaat verzekerd te zijn. Een eventuele brand-, storm- of ijzel-/sneeuwdruk- of aansprakelijkheidsschade heeft direct een forse impact op het beheer van het object en de beschikbare middelen. OBV heeft hiervoor een basisverzekeringspakket met een uitgebreide brand-/ stormdekking. Voor deze bezittingen is een relatief hoge verzekerde waarde gewenst om in geval van schade voldoende dekking te kunnen bieden.
Voor de vaststelling van de verzekerde waarde van zeer grote particuliere eigendommen kijken wij naar beheer en exploitatie van het object. Als de terreinomstandigheden aanleiding geven tot verhoogde uitgaven in geval van een calamiteit, kan dat een reden zijn om een hoger verzekerd bedrag aan te houden. Het omgekeerde kan ook: het verzekerde bedrag laag houden omdat natuurlijke processen ervoor zorgen dat hoge uitgaven bij een calamiteit niet nodig zijn.

Recreatiebedrijven

Bent u eigenaar van een recreatiebedrijf, dan is het voor u belangrijk om bij een calamiteit de schade direct te kunnen herstellen. Dit gaat vaak gepaard met hoge opruimingskosten. Bij het bepalen van het verzekerd bedrag is met name deze kostenpost bepalend voor inrichting van de verzekering.

Gemeenten

Gemeenten met bosbezit die bij OBV verzekerd zijn, hoeven na een calamiteit geen beroep te doen op de algemene middelen. Daarbij kunnen verschillende grondslagen gelden - zelfs binnen één polis - voor de verzekering van recreatiebossen of van bossen met een zuivere natuurbeheersdoelstelling.

Nieuwe landgoederen

Bent u eigenaar van een nieuw landgoed, een nieuw bos op landbouwgrond of bent u een bosexploitant? Dan wilt u uw investering beschermen met een volledige verzekering ter grootte van de gedane uitgaven.

Bijzondere objecten

Ten slotte is er een toenemende vraag naar de verzekering van bijzondere terreinen als kasteeltuinen, parken en golfbanen. Voor de inrichting van deze verzekeringen bestaat geen norm. Elke situatie is anders. Voor een verzekering op maat analyseren wij samen met u uw behoeften, waarbij wij eventueel nog een taxatie laten uitvoeren.