Organisatie

OBV bestaat al meer dan honderd jaar. Veel verzekeraars zijn ooit begonnen als een onderlinge waarborg maatschappij zonder winstoogmerk, maar de band met de deelnemers is bij velen allengs minder sterk geworden.

Bij OBV is dat aspect juist ons kenmerk gebleven. De OBV is een vereniging van leden-verzekerden. De leden hebben bovendien zeggenschap over hun onderlinge. Zij kunnen bijvoorbeeld beslissen over de bestemming van de eventuele winst aan het einde van het jaar.

'De onderlinge'

Als onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk is OBV sterk gericht op gemeenschappelijkheid en solidariteit. Vanuit een gedeeld belang brengen de deelnemers geld bijeen om bij een schade - die elk van de deelnemers zou kunnen treffen - te kunnen uitkeren. OBV heeft haar band met de deelnemers door de jaren heen kunnen behouden. De deelnemers hebben als polishouders sinds 1894 samen het waarborgkapitaal bijeen gebracht. Zij beslissen ook samen over de bestemming van het jaarlijkse resultaat van de maatschappij.

De onderlinge band is bij OBV sterk gebleven omdat ‘de boseigenaar' behoort tot een specifieke groep. De medepolishouders zijn namelijk allen sterk verbonden met de natuur. Bijvoorbeeld als eigenaar/beheerder van jarenlang gekoesterd familiebezit, als investeerder in nieuwe natuur of als recreatieondernemer op een natuur- of bosterrein. Wat verbindt zijn de specifieke risico's van een boseigenaar.

De mensen

De directie bestaat uit de heren: Marcel Rooijmans en Gert Jan van Dijk. De directie wordt ondersteund door Derik Huizer (directiesecretaris). De binnendienst wordt gevormd door Anneloes Rietveld, André van Bloois en Pietjan Visser.
Voor bosbouwkundige ondersteuning doen wij een beroep op de Unie van Bosgroepen. U kunt hierbij denken aan voorlichting, taxaties, second opinions in geval van schadesituaties et cetera. Iedere Bosgroep heeft daarvoor een specialist aangewezen. Voor de eerste schadeopnames worden andere onafhankelijke taxateurs ingezet. Dit doen wij om een objectieve dienstverlening aan u te garanderen.

Geschiedenis

Hieronder de meest in het oogspringende gebeurtenissen in meer dan 125 jaar OBV:

1894 Oprichting OBV te Zutphen op 4 februari 1894
1905 Eerste grote brandschade: naheffing 45% van de jaarpremie 1906
1907 Statutaire reserve van fl. 5.000,= bereikt
1921 De directie werd overgedragen aan de Heidemaatschappij die ook het technische adviseurschap bleef uitoefenen
1929 Eerste rampjaar: schade fl. 55.000,=
1938 Premiematiging: verzekerd kapitaal > 10 miljoen gulden; jaarpremie > fl. 40.000,=
1944 Na 50 jaar:
- 1.415 leden en 1511 polissen
- jaarpremie fl. 44.000,=
- reservekapitaal fl. 276.000,=
- verzekerd kapitaal 15 miljoen gulden
1952 Introductie aanvullende stormdekking
1956 Einde aanvullende stormdekking
1976 Rampjaar bosbrand: 428 ha verbrand bos; schade ruim 1 miljoen gulden
1991 Introductie stormschadeverzekering
2001 Jaarpremie boven 1 miljoen gulden: verzekerd kapitaal ruim 500 miljoen gulden
2001 Introductie ijzel-/sneeuwdrukschadeverzekering
2007 Grootste stormschade, 18 januari: 800 ha beschadigd en € 800.000,= aan schadevergoeding uitbetaald
2012
Introductie aansprakelijkheidsdekking voor particuliere leden
2015 Fusie OBV met de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringmaatschappij en de Onderlinge Waarborgmaatschappij PotatoPol tot de Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A.
2017
Uitbreiding doelgroep aansprakelijkheidsdekking voor NSW B.V.'s, stichtingen en verenigingen 
2018
Impactvolle stormschade, 18 januari(!): 300 ha beschadigd en € 700.000,= aan schadevergoeding uitbetaald
2023 Fusieplannen gepresenteerd met AgriVer (per medio 2024)