OBV introduceert bossenaansprakelijkheidsverzekering

Vanaf 1 januari 2012 kunnen particuliere boseigenaren in Nederland via OBV een bossenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Met deze speciale aansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen het risico van financiële schade doordat bijvoorbeeld bezoekers aan uw bospercelen en passanten u aansprakelijk stellen voor geleden schade die is gerelateerd aan uw bosopstanden.

De speciale aansprakelijkheidsverzekering voor boseigenaren is door OBV ontwikkeld in samenwerking met de Onderlinge Verzekeringmaatschappij SOM (SOM) U.A.. De SOM is ook risicodrager. De jaarpremie bedraagt slechts € 75,= (exclusief eenmalig € 12,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting). Bij de meest gestelde vragen worden de belangrijkste vragen van een antwoord voorzien. Verder een productinformatiekaart en aanvraagformulier downloaden.